ویدیویی از بزرگ ترین گل جهان | فیلم

ویدیویی از بزرگ ترین گل جهان

رافلزیا کمیاب ترین و بزرگ ترین گل جهان است که در مناطق گرمسیری اندونزی می روید رنگ این گل قرمز سوخته به همراه لکه های سفید بر روی آن است. این گل که حدود ۷ کیلوگرم وزن و ۹۱ سانتی متر طول دارد، فاقد برگ، ریشه و ساقه می باشد و آب و مواد غذایی اش را از طریق مجاورت با گیاهان دیگر کسب می کند. بوی بد این گیاه که بویی مانند گوشت فاسد است، از دیگر ویژگی های آن به شمار می رود.

(۶۷۷)


677
بازدیدها