نماهنگى از برخاستن ایرباس ٣١٠ از فرودگاه بندرعباس | فیلم

نماهنگى از برخاستن ایرباس ٣١٠ از فرودگاه بندرعباس

هواپیمایی ماهان شرکت هواپیمایی خصوصی ایرانی است که دفتر مرکزی آن در تهران قرار دارد. این شرکت در سال ۱۹۹۲ در کرمان تأسیس گردید و نام ماهان ایر نیز برگرفته از ماهان شهری در ۳۵ کیلومتری کرمان است. شرکت هواپیمایی ماهان هم‌اکنون ناوگانی متشکل از ۵۴ فروند هواپیمای مسافربری و باری را در اختیار دارد و روزانه به ۵۲ مقصد، در اروپا، آسیا و خاورمیانه، پروازهای مستقیم دارد. این ویدیو نماهنگى از برخاستن ایرباس ٣١٠ ماهان از فرودگاه بندرعباس را نشان می دهد.

(۲۷۵)


275
بازدیدها