میوه ها چگونه می شکنند | فیلم

میوه ها چگونه می شکنند

میوه ها رو داخل نیتروژن مایع گذاشتن و چون دمای نیتروژن مایع بشدت پایینه میوه ها رو خشک میکنه ! دقیقا مثل شیشه شکننده میشوند!

(۴۱)


41
بازدیدها