یخ زدایی ایرباس ٣٢٠ به هنگام طلوع آفتاب در فرودگاه مونترال | فیلم

یخ زدایی ایرباس ٣٢٠ به هنگام طلوع آفتاب در فرودگاه مونترال

یخ زدایی (De Ice) ایرباس ٣٢٠ به هنگام طلوع آفتاب در فرودگاه مونترال را از نمای نزدیک ببینید. بسیار جالب است.

(۸۹)