دانستنی هایی درباره ی تخم مرغ | فیلم

دانستنی هایی درباره ی تخم مرغ

چگونه تخم مرغ های تازه را از تخم مرغ هایی که تازه نیستند تشخیص دهیم ؟ حتی میشه مشخص کرد تخم مرغ ها چند هفته قبل توسط مرغ تولید شدند !

(۱۹۷)


197
بازدیدها