فرود هواپیما بوئینگ در شرایط باد جانبی و هوای برفی | فیلم

فرود هواپیما بوئینگ در شرایط باد جانبی و هوای برفی

فرودگاه شیکاگو امریکا و فرود زیبا ملکه ، بوئینگ ٧۴٧ ، در شرایط باد جانبی و هوای برفی.

(۱۱۰)


110
بازدیدها