پخت تخم مرغ به شکلی عجیب | فیلم

پخت تخم مرغ به شکلی عجیب

این روش عجیب پخته شدن تخم مرغ را که به شکل کالباس و استوانه در می آید ببینید.

(۱۱۰)


110
بازدیدها