استادیوم عجیب در کنار ریل قطار در اسلواکی | فیلم

استادیوم عجیب در کنار ریل قطار در اسلواکی

فیلم استادیوم عجیب در کنار ریل قطار در اسلواکی را مشاهده نمایید. بسیار جالب است که این ریل قطار از کنار زمین فوتبال می گذرد و در وسط بازی فوتبال هم قطار از آنجا رد می شود.

 

(۱۲۲)


122
بازدیدها