تصاویر هوایی از شهر حلب پس از فرار مردم | فیلم

تصاویر هوایی از شهر حلب پس از فرار مردم

فیلم تصاویر هوایی بالا در جنگ سوریه و فرار مردم از دست تروریست‌های داعش از شرق شهر حلب را نشان می‌دهند.

(۸۱)