جدا شدن توده یخ ۳۷۰۰ کیلومتری در قطب جنوب | فیلم

جدا شدن توده یخ ۳۷۰۰ کیلومتری در قطب جنوب

محققین از احتمال جدا شدن یک توده یخ ۳۷۰۰ کیلومتری از کوه یخ لارسن (Larsen Ice Shelf) درآینده نزدیک خبر داده‌اند که می‌تواند موضوعی بسیار نگران‌کننده باشد. براساس تصاویر ماهواره‌ای، توده یخ عظیمی که دارای اندازه‌ای معادل دو برابر ایالت رود آیلند آمریکا (Rhode Island) است، از بزرگترین منطقه کوه یخ لارسن یعنی لارسن سی (Larsen C) در حال جدا شدن بوده و شکاف میان آن و منطقه جنوبی هر روز بزرگتر از قبل می‌شود.

لارسن را از آن جهت کوه یخی می‌گویند که روی آب اقیانوس شناور است. درواقع این منطقه یکی از بزرگترین یخچال‌های طبیعی دنیاست که جدا شدن توده‌های یخ قدیمی از آن و تشکیل صخره‌های یخی امری کاملا طبیعی‌ست. اما این توده یخی بزرگ با ۳۰۰ متر ضخامت، می‌تواند باعث جدا شدن شبه جزیره‌ای بزرگ از قطب جنوب شود.

(۴۶)