ماشینی که ماشین ها را می خورد | فیلم

ماشینی که ماشین ها را می خورد

در این ویدیو دستگاهی بزرگ را می بینید که ماشینی درونش قرار می گیرد و به راحتی این ماشین را خرد می کند. به عبارتی می توان گفت ماشین را می خورد.

 

(۹۷)