زنجیر کشنده هواپیما | فیلم

زنجیر کشنده هواپیما

این زنجیر بسیار بزرگ مخصوص کشیدن و جا به جایی هواپیما است.

(۴۹)


49
بازدیدها