زنجیر کشنده هواپیما | فیلم

زنجیر کشنده هواپیما

این زنجیر بسیار بزرگ مخصوص کشیدن و جا به جایی هواپیما است.

(۵۲)


52
بازدیدها