چگونه وسایل داخل چمدان های قفل شده مسافران، دزدیده می شود | فیلم

چگونه وسایل داخل چمدان های قفل شده مسافران، دزدیده می شود

در این کلیپ نشان می دهیم چگونه از داخل یک یک چمدان قفل شده می شود وسایل آنرا به سرقت برد.

به سادگی و با کمک یه خودکار زیپ جمدان باز می شود و خیلی ساده بدون هیچ ابزاری به حالت اولیه برمی گردد.
البته فقط برای دزدها کاربرد ندارد و در صورتی که کلید چمدان تان را گم کرده باشید شما خودتان هم می توانید به عنوان یک ترفند به این کار نگاه کنید و به راحتی به وسایل خود دسترسی پیدا کنید

(۲۳۹)


239
بازدیدها