رقص آب موزیکال بسیار زیبا در دبی | فیلم

رقص آب موزیکال بسیار زیبا در دبی

کلیپ رقص آب بسیار زیبا در دبی بر اساس یکی از معروفترین ترانه های “ام الکلثوم”; یکی از زیباترین و بزرگترین رقص های موزیکال آبی در دبی قرار دارد . این فواره های که یکی از پیشرفته ترین سیستم های مدیریت هماهنگ را دارا می باشند چهره این شهر توریستی را در ذهن بازدیدکنندگان حک خواهد کرد.

(۱۰۸۲)