مسیر پروازی تبریز تهران در ارتفاع ٢٩ هزار پا | فیلم

مسیر پروازی تبریز تهران در ارتفاع ٢٩ هزار پا

مسیر پروازی تبریز تهران با هواپیمای بوئینگ B737-500 اتا به رجیستر UR-CPJ در ارتفاع ٢٩ هزار پا

(۹۶)


96
بازدیدها