فیلم حرکت آهسته ترکیدن بادکنک

حرکت آهسته ترکیدن بادکنک

ترکیدن فوق العاده جالب بادکنک پر از آب با استفاده از دوربین هایی که تصویر را آهسته می کنند.

(۳۸۱)


381
بازدیدها