نمایی از ﺍﺗﻮﺑﺎن و برج معروف شهر اوساکا در ژاپن | فیلم

نمایی از ﺍﺗﻮﺑﺎن و برج معروف شهر اوساکا در ژاپن

نمایی از ﺍﺗﻮﺑﺎن و برج معروف و بسیار جالب شهر اوساکا در ژاپن را مشاهده می کنید. این اتوبان از ﻭﺳﻂ ﯾﮏ ﺑﺮﺝ ۱۶ ﻃﺒﻘﻪ ﻣﯽﮔﺬﺭﺩ و دقیقا از طبقه ۵ تا ۷ این برج را اشغال کرده است.

(۲۸۵)