باران در حرم نبوی؛ مدینه منوره | فیلم

باران در حرم نبوی؛ مدینه منوره

نمایی از حرم پیامبر (ص) در مدینه منوره، همراه با بارش باران را مشاهده می کنید.

(۱۳۰)


130
بازدیدها