معرفی سه چراغ الکلی | فیلم

معرفی سه چراغ الکلی

این فیلم با معرفی سه نوع چراغ الکلی کارکرد آنها را به طور عملی به نمایش می گذارد.

(۱۱۳۲)


1,132
بازدیدها