فرود عجیب هلیکوپتر در هوای طوفانی | فیلم

فرود عجیب هلیکوپتر در هوای طوفانی

در این ویدیو فرود هلیکوپتر در هوای طوفانی را می بینید که خلبان برای این تمرین ۳ هفته متوالی صبر پیشه کرده است تا بتواند این عملیات تمرینی را در وضعیت ذکر شده انجام دهد.

(۱۳۹)