صندلی منعطف و تاشو | فیلم

صندلی منعطف و تاشو

در این فیلم صندلی تاشو و منعطف را می بینید که به سایزها و مدل های مختلف قابل تغییر است.

(۳۵)