تیک آف هیجان انگیز و مانورهاى پروازى جالب از بوئینگ ۷۸۷ | فیلم

تیک آف هیجان انگیز و مانورهاى پروازى جالب از بوئینگ ۷۸۷

تیک آف هیجان انگیز و مانورهاى پروازى جالب از بوئینگ ۷۸۷ شرکت هواپیمایی ANA ژاپن را در این فیلم ببینید.

(۱۰۳)