هوای بارانی و رولینگ تیک آف ایرباس | فیلم

هوای بارانی و رولینگ تیک آف ایرباس

از نماى کنار باند، هوای بارانی و رولینگ تیک آف ایرباس ٣٢٠ به رجیستر EP-ZAZ زاگرس از فرودگاه شهرکرد به مقصد مشهد را مشاهده نمایید.

(۱۰۸)