روش جدید استحکام بنا جهت جلوگیری از ریزش ساختمان همسایه | فیلم

روش جدید استحکام بنا جهت جلوگیری از ریزش ساختمان همسایه

در این فیلم روشی جدید در ساخت و ساز ساختمان ها را می بینید که برای استحکام بنا و جلوگیری از ریزش ساختمان های مجاور استفاده می شود.

(۷۴)