بامداد امروز؛ عملیات یخ زدایی بوئینگ ٧٣٧ رایان ایر | فیلم

بامداد امروز؛ عملیات یخ زدایی بوئینگ ٧٣٧ رایان ایر

بامداد امروز؛ عملیات یخ زدایی (De-Ice) بوئینگ ٧٣٧ رایان ایر  را اینجا ببینید.

(۹۰)