قدرت انفجار خودروهای انتحاری داعش | فیلم

قدرت انفجار خودروهای انتحاری داعش

قدرت انفجار خودروهای انتحاری داعش را ببینید لحظه انفجار خودروی انتحاری داعش توسط حشد الشعبی را ببینید.

(۳۸۴)