آفرود برفی تهران؛ میتسوبیشی پاجرو مدل ٢٠٠٨ | فیلم

آفرود برفی تهران؛ میتسوبیشی پاجرو مدل ٢٠٠٨

آفرود برفی تهران؛ میتسوبیشی پاجرو مدل ٢٠٠٨؛ توو جمع خودروهای آفرود برفی تهران جای میتسوبیشی پاجرو مدل ۲۰۰۸ خالی بود که اونم فیلمش رسید.

(۷۰۳)