سبقت خطرناک در جاده برفی و مه آلود | فیلم

سبقت خطرناک در جاده برفی و مه آلود

صحنه ای از سبقت خطرناک در جاده برفی و مه آلود را اینجا ببینید. در این روزها و هنگام بارش برف سعی کنید هنگام راننگی با احتیاط بیشتری عمل کنید و توصیه های راهنمایی و رانندگی را جدی بگیرید. تصادفات جاده ای در این روزها بسیار بالا می رود.

(۱۱۶)