مجری برنامۀ زنده: زن دوم نیستم | فیلم

مجری برنامۀ زنده: زن دوم نیستم

یکی از مخاطبان شبکه الجزیره قطر، با پرسیدن سؤالی در برنامه‌ای درباره همسر دوم، مجری را غافلگیر کرد.

زنی به نام “لارا” از فرانسه، با پرسیدن این سؤال از مجری که آیا “چهره نورانی” او ارتباطی با موضوع برنامه دارد، باعث شد که مجری و مهمان او در استودیو برای مدتی شوکه شوند.

مجری برنامه پس از مدت کوتاهی با خنده، ۲ بار تأکید کرد که همسر دوم نیست!

موضوع برنامه این بود که “آیا قبول می کنید که همسر دوم باشید؟”

(۴۹)