فیلم جالب از شلیک موشک ضد تانک

فیلم جالب از شلیک موشک ضد تانک

فیلم جالب از شلیک موشک ضد تانک که به تازگی منتشر شده است را ببینید.

(۱۳۲)