تحمل وزن یک ماشین توسط مکعب شنی | فیلم

تحمل وزن یک ماشین توسط مکعب شنی

شنی که استفاده کرد شن معمولی ساحل هستش اما اینکه چجوری اینکار رو ممکنه تو کلیپ مشخصه .

حتی خودتونم میتونید این کارو انجام بدین!

(۴۵)


45
بازدیدها