۶٢ سفر به ٩ استان ایران؛ ۶۵٠ ساعت در یک دقیقه | فیلم

۶٢ سفر به ٩ استان ایران؛ ۶۵٠ ساعت در یک دقیقه

این ویوئوی ۱ دقیقه ایی حاصل سفر به ۹ استان مختلف ایران و بیش از ۱۰۰ شهر مختلف می باشد. در این ۲ سال مجموعا ۶۲ بار سفر و تقریبا ۱۳۳،۶۰۰ کیلومتر رانندگی انجام شده است. ثمره این سفر ها ۶ ترابایت اطلاعات مفید بوده که بخشی از این سفر ها در این ویدئو گنجانده شدهاست . ۱ دقیقه ایی که تماشا میکنید استخراج شده از ۶۵۰ ساعت تصویر برداریست!

 

(۳۹)