نخستین دوره مسابقات هوایی سرعت در تایلند | فیلم

نخستین دوره مسابقات هوایی سرعت در تایلند

تایلند به منظور ارتقای ورزش و جذب توریست بیشتر برای نخستین بار میزبان مسابقات هوایی سرعتAir Race 1 ” بود.

(۲۵)


25
بازدیدها