زمستان وحشتناک ناشی از جنگ هسته ای | فیلم

زمستان وحشتناک ناشی از جنگ هسته ای

در سال ۱۹۸۳ گروهی از محققین پیش بینی کردند که در صورت بروز جنگ هسته ای، جهان در زمستان هسته ای وحشتناکی فرو خواهد رفت. آثار این زمستان به قدری بد خواهد بود که محققین اهمیت آن را برابر با خود جنگ هسته ای دانسته اند. گرد وغبار و دود ناشی از انفجار بمب ها با اختلال در لایه جو زمین، باعث کاهش دما و نازک شدن لایه اوزون و در نهایت منجر به  قحطی در جهان خواهد شد. اخیرا گروهی از محققین، جنگ هسته ای کوچک خیالی ای  بین هند و پاکستان را بازسازی کردند که فقط  صد بمب هسته ای در آن به کار رفته و هرکدام از بمب ها به اندازه بمبی بودند که در هیروشیما انداخته شد. یافته های آنها به هیج وجه خوب نبود. فراموش نکنید که تمام آثار مخرب این جنگ خیالی فقط ناشی از انفجار صد بمب بود در حالیکه در جهان در حال حاضر ۱۵۰۰۰ بمب هسته ای وجود دارد. مسلما انفجار تعداد بیشتری از این بمب ها آثار وحشتناک تری به جای خواهد گذاشت.

 

(۲۶۰)


260
بازدیدها