ابرماه در آسمان اصفهان و کرمانشاه تا آسمان دورترین سرزمین‌ها | فیلم

ابرماه در آسمان اصفهان و کرمانشاه تا آسمان دورترین سرزمین‌ها

بزرگ‌ترین و درخشان‎ ترین ماه کامل موسوم به «ابر ماه» در طول حدود هفتاد سال گذشته در ایران و سایر نقاط دنیا مشاهده‌ شده است. زمانی که ماه در حالت بدر و نزدیک‌ ترین فاصله به زمین قرار می‌گیرد، بزرگ‌ تر و درخشان‌ تر به نظر می‌ آید. فاصلۀ متفاوت ماه از زمین طی زمان‌ های مختلف به دلیل تخم‌مرغی شکل بودنِ مدار ماه به دور زمین است.

ابر ماه یا «سوپرمون» معمولاً هر  ۱۳ یا ۱۴ ماه یک‌ بار رؤیت می‌شود، اما شرایطی که چند شب پیش مشاهده شد، بعد از این در سال ۲۰۳۴ تکرار خواهد شد.

(۴۳)


43
بازدیدها