پسر بچه ۶ ساله ای که پرستیده می شود | فیلم

پسر بچه ۶ ساله ای که پرستیده می شود

پرانشو” از زمانی که به دنیا آمد شبیه به یکی از الهه های هند بود. او شش سال دارد و اهل هندوستان است. سر و چشمان بزرگش شبیه به یکی از الهه های هند به نام “گانشجی” است. مردم روستا و خانواده او براین باوردند که خدای گانشجی در جسم او حلول کرده است. مردم به او تعظیم می کنند و او را می پرستند. پدر پرانشو او را گانشجی صدا می کند. پرانشو برای مردم دعای خیر می کند و آنها از این موضوع خوشحال می شوند. او از ظاهر خود راضی است و از اینکه مردم او را گانشجی می نامند بسیار خوشحال است .

(۱۵۸)


158
بازدیدها