چگونه زندانها می توانند به زندانیها در داشتن یک زندگی هدف دار کمک کنند | فیلم

چگونه زندانها می توانند به زندانیها در داشتن یک زندگی هدف دار کمک کنند

در ایالات متحده، آژانسهایی که زندانها را اداره می کنند اغلب، دارالتادیب نامیده می شوند. و با اینحال تمرکز آنها بر نگهداری و مهار زندانیها است. دن پچولک، نایب رییس دارالتادیب ایالتی واشنگتن، دیدگاه متفاوتش را با ما همخوان می کند: زندانهایی که شرایط زندگی انسانی تری را بهمراه فرصتهایی برای کار هدفدار و یادگیری فراهم می کنند.

(۱۱)