فیلم دو نیم کردن دوربین با فشار آب

فیلم دو نیم کردن دوربین با فشار آب

دو نیم کردن دوربین با فشار آبی برابر با ۴۱۳۶ بار. به ساختار درونی دوربین تک عدسی انعکاسی (SLR) دقت کنید . منشور ۵ وجهی وظیفه ی هدایت نور به سمت منظریاب را به عهده دارد.

(۷۶)


76
بازدیدها