ماشین آلات صنعتی شگفت انگیز بسته بندی علوفه | فیلم

ماشین آلات صنعتی شگفت انگیز

این ماشین؛ دستگاه بسته بندی علوفه است که علوفه ها را  فشرده و بسته بندی میکند!

(۴۵)