توفر وایت: چه چیزی می تواند جنگل های بارانی را حفظ کند | فیلم

توفر وایت: چه چیزی می تواند جنگل های بارانی را حفظ کند

سر و صدای جنگل های بارانی شامل: جیک جیک پرندگان، وزوز جیرجیرک های دشتی، خنده گیبون ها می‌باشد اما در پس زمینه تقریبا صدای اره برقی چوب برهای غیرقانونی همیشه وجود دارد. آقای مهندس توفر وایت، روشی ساده و توسعه پذیر را برای این نوع جنگل زدایی های بی رحمانه به اشتراک گذاشته است  که با تلفن های همراه قدیمی شما آغاز می شود.

(۱۷)