رعد و برق از فاصله خیلی نزدیک | فیلم

رعد و برق از فاصله خیلی نزدیک

بر اثر برخورد ابرهای دارای بارهای غیر همنام ، واکنش ‎های الکتریکی شدیدی به صورت نور و صدای شدید به نام صاعقه یا رعد و برق تولید می‎گردد و براساس مطالعات به عمل آمده توسط متخصصین تعداد رعد و برق در هر لحظه در سراسر دنیا بین ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ بار می ‎باشد.

(۱۷۳)