آفرود صخره ای مهیج | فیلم

آفرود صخره ای مهیج

در این فیلم، آفرود بی نظیر و صعود فوق العاده تویوتا از صخره شنی را مشاهده نمایید.

(۲۶۹)