چهار افسانه تاریخی و علمی که صحت آنها رد شد | فیلم

چهار افسانه تاریخی و علمی که صحت آنها رد شد

چهار افسانه تاریخی و علمی که صحت آنها رد شد. ۱٫ گاوهای نر از رنگ قرمز بدشان نمی آید بلکه به حرکات شنل گاو باز  عکس العمل نشان می دهند. ۲٫ ما فقط از ده درصد مغز استفاده نمی کنیم بلکه از ۱۰۰ درصد مغزمان استفاده می کنیم چون فعالیت های ساده ای مانند جویدن آدامس بیشتر از ده درصد فعالیت مغز را در بر می گیرد. ۳٫ آدامس بلعیده شده ۷ سال در معده باقی نمی ماند چون آدامس هضم نمی شود و بعد از چند روز از دستگاه گوارش خارج می شود. ۴٫ کلئوپاترا یک مصری نبوده بلکه اهل مقدونیه بود و خانواده مقدونیه ای او ۳۰۰ سال بر مصر حکومت کردند.

(۳۶)