فیلم تلویزیون مخفی، کم جا و متحرک

فیلم تلویزیون مخفی،کم جا و متحرک

ایده ای خلاقانه در طراحی تلویزیون های مخفی،کم جا و متحرک؛ با کمی ابتکار می توانید همچنین کارهایی انجام دهید.

(۱۴۸)