هنگام پیاده شدن از خودرو ترمز دستی را فراموش نکنید | فیلم

هنگام پیاده شدن از خودرو ترمز دستی را فراموش نکنید

راننده بد اقبال هنگامی که برای کمک به خودرویی که در برف گیر کرده بود از وسیله خود پیاده شد به علت فراموشی ترمز دستی را نکشید و پس از دقایقی اتومبیلش به حرکت درآمده و نهایتا اتومبیلش چپ شد.

(۱۱۶)