ترفند جدید پلیس برای دستگیر کردن مجرم ها | فیلم

ترفند جدید پلیس برای دستگیر کردن مجرم ها

پلیس ها ترفند جدیدی برای مجرمین در حال فرار با ماشین تعبیه کرده اند. یک دستگاه کاملا ساده ، که به قلاب جلوی ماشین وصل می شود و در جلوی آن یک سری کش محکم متصل است؛ وقتی پلیس به ماشین مجرمین نزدیک می شود این کش ها به ماشین مقابل گره می خورند و باعث می شوند چرخ ماشین مذکور قفل کند و آن را از حرکت باز می دارد.

(۱۸۹)