فیلم تاثیر نواختن موسیقی بر مغز

فیلم تاثیر نواختن موسیقی بر مغز

همه ما موسیقی گوش می کنیم تا از تاثیر آن بر روحیه مان لذت ببریم. گوش دادن به موسیقی احساسات ادراکی و عاطفی را تحت تاثیر قرار می دهد. روح و جسم از هم جدا نیست بی شک این تاثیر رابطه مستیقم بر جسم هم می گذارد. نواختن موسیقی چون دیگر کارها مغز انسان را درگیر می کند و مقابل مغز نیز موسیقی را پردازش می کند. هنگام نواختن موسیقی در ذهن نوازنده چه اتفاقی می افتد؟

(۵۹)