فیلم دختر نابغه ایرانی

0

فیلم دختر نابغه ایرانی

شکوفه غفاری دانش آموز دبیرستان سال سوم ریاضی در شهرستان خمین که اعداد بسیار طولانی را راحت حفظ می کند.

(۱۰۲)