خودکار های مغناطیسی بسیار جالب | فیلم

خودکار های مغناطیسی بسیار جالب

قلم MAGNETIPS نوعی قلم مغناطیسی است که داخل آن دو آهنربای نئودیمیوم فوق العاده قوی قرار دارد. این به این معنی است که قلم ها جذب همدیگر می شوند و می توان با آنها طرح های جالبی هم ساخت. نگاه کنید این نوع خودکارهای جدید ٣٧ دلار ارزش دارند.

 

(۳۳۶)