تله موش های بسیار جالب ابتکاری | فیلم

تله موش های بسیار جالب ابتکاری

در این ویدیو شما را با ساخت انواع تله موش های ابتکاری و خلاقانه آشنا می کنیم، شاید با وجود این همه موش در آینده ای نزدیک لازم شود!

(۲۲۴۲)